8 vinkkiä tehokkaaseen personoituun printtisuoraan

elokuu 21, 2018

Printin personoiminen tuo voimaa monikanavaiseen markkinointiin. Tässä blogitekstissä esittelemme kahdeksan vinkkiä tehokkaaseen personoituun printtiin.

  1. Hyödynnä olemassa olevaa dataa

Tehokkaan personoidun printin lähtökohtana on asiakasdatan hyödyntäminen. Printtimainontaa voi personoida hyvin summittaisen datan perusteella (vastaanottajan maantieteellinen sijainti, ikä, toimiala tms.). Parhaisiin tuloksiin päästään kuitenkin mahdollisimman suurella määrällä asiakaskohtaista dataa.

Pitkän linjan asiakkaat ovat parhaita kohteita personoidulle printtimainonnalle. Pystyt helposti hahmottamaan, millaisista tuotteista tai palveluista he ovat kiinnostuneita ja voit näin tarjota heille mainoksia, jotka ovat heille sopivia.

Jos sinulta puuttuu kohderyhmääsi koskevaa dataa, voit kerätä lisätietoja markkinointikampanjan (esim. kilpailu) avulla.

Huomaa myös, että mitä pidempään jatkat asiakasdatan keräämistä, sitä enemmän datasta on hyötyä. Kuten kaikessa datavetoisessa bisneksessä, myös personoidussa markkinoinnissa tiedon arvo kasvaa sen määrän lisääntyessä. Täysi hyöty datasta saadaan irti vain pitkällä tähtäimellä.

  1. Säästä rahaa kohdistamalla printtisuora paremmin

Huolellisesti valitun kohderyhmän avulla printtikustannukset voidaan minimoida. Vanhaan malliin printtikirjeitä lähetettiin vastaanottajille summittain, ja toivottiin, että edes pieni osa herättäisi jonkinlaisen reaktion.

Printtisuoraa voi lähettää ostettuun kohderyhmään tai omaa asiakasrekisteriin. Ostorekisteriä käytettäessä kohderyhmän kriteerien valintaan kannattaa panostaa, sillä laadukas kohderyhmä parantaa kampanjan tuloksia merkittävästi.

Printtimainosten varastointikulut ja hävikki pienenevät myös digitaalisen painoteknologian ansiosta. Perinteisillä painomenetelmillä kannattavinta on ottaa kerralla iso painos ja varastoida ylimääräiset mainokset myöhempää käyttöä varten. Digipaino sen sijaan mahdollistaa pientenkin erien painamisen ilman lisäkustannuksia.

  1. Räätälöi tarjouspostin sisältö vastaanottajalle relevantiksi

Tarjouspostin, kuten mainoskatalogien sisällön räätälöiminen on kannattavaa monesta syystä. Ensinnäkin voit personoinnin avulla pienentää katalogin sivumäärää keskittymällä vain niihin tuotteisiin, jotka ovat asiakasdatan perusteella olennaisimpia.

Toiseksi personointi tekee katalogista vastaanottajalle relevantimman. Relevanssi vähentää markkinointimateriaalin riskiä lentää ensivilkaisulla paperiroskikseen.

Räätälöinti voi perustua mihin tahansa dataan, jota olet onnistunut keräämään. Voit yhdistää jopa verkkokaupassa kerättyjä tietoja personoituun printtiin: Jos asiakkaalta on jäänyt verkko-ostos kesken, printtisuoraan voidaan painaa automatisoidusti tämän tuotteen tiedot sekä mahdollisesti erikoistarjous, jolla kuluttajaa yritetään houkutella jatkamaan tilaus loppuun asti.

  1. Kytke printti ja digi yhteen laskeutumissivun avulla

Erään arvion mukaan printti- ja digimarkkinoinnin yhdistäminen lisää kampanjan sitouttavuutta noin 7,9 prosentilla. Omat havaintomme tukevat tätä: Tehokkaimmillaan printti ja digi ovat osana samaa monikanavaista kampanjaa.

Personoitu laskeutumissivu on ehkä kustannustehokkain tapa tuoda eri markkinointikanavat yhteen. Asiakkaan voi ohjata personoidulle laskeutumissivulle niin printistä kuin sähköposteista ja tekstiviesteistäkin.

Personoidun laskeutumissivun kautta on mahdollista seurata asiakkaan käyttäytymistä, kerätä hänestä lisätietoja, esittää hänelle henkilökohtaisia tarjouksia sekä automatisoida jälkimarkkinointia.

  1. Lähetä muistutusviestejä digitaalisesti tai tekstiviestillä

Digitaaliset muistutusviestit ovat erinomainen keino yhdistää printti- ja digikanavia. Kampanjan ensikontakti asiakkaaseen voi olla hyvä ottaa huomiota herättävällä printillä. Tämän jälkeen vastaanottajaa muistutetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä muutaman päivän päästä tai enintään pari viikkoa myöhemmin.

Eri kanavista saapuvien viestien teho kumuloituu. Printtiä seuraava muistutustekstiviesti on monin verroin tehokkaampi kuin pelkkä SMS yksinään.

 

  1. Herätä printillä tunteita

Ihmiset reagoivat voimakkaammin painotuotteisiin kuin digitaalisiin viesteihin. Fyysinen kirje tuntuu henkilökohtaisemmalta kuin sähköposti tai verkkomainos. Tästäkin syystä printin personoinnissa on järkeä.

Mieti tarkoin, mitä tunteita haluat printillä herättää. Jos päämääränäsi on esimerkiksi vahvistaa brändiuskollisuutta, tarjoa vastaanottajille sellaista sisältöä, joka kiinnostaa heitä ja johon he haluavat samastua.

  1. Panosta printin laatuun ja ylellisyyteen

Halvan digimarkkinoinnin aikana printtisuora on melkeinpä ylellisyystuote. Etenkin milleniaalit ja heitä nuorempi sukupolvi pitävät printtimainoksia erityisinä. Maailmassa, jossa digi on standardi, printti toimii keinona erottua joukosta.

Printtisuorassa kannattaa yhä päättäväisemmin vältellä massapostituksen tuntua. Kirjeiden, katalogien ja muiden personoitujen printtimainosten pitää olla laadukkaita ja ylellisiä. Markkinoijan päämääränä tulisi olla, että vastaanottaja haluaa istahtaa alas ja hengähtää rauhassa markkinointimateriaalin äärellä.

  1. Personoidun printin ei tarvitse olla kallista eikä vaikeaa

Monet yritykset panostavat nykyään ennen muuta digimarkkinointiin. Tämä on ymmärrettävää. Kuitenkin myös pelkästään internetissä toimivat yritykset, kuten verkkokaupat, voivat hyötyä personoidusta printistä. Tapauksissa, joissa kuluttaja on tottunut kohtaamaan tietyn yrityksen tai brändin vain netissä, printtisuoran huomioarvo voi olla hyvinkin korkea.

Personoidun printin voi helposti upottaa osaksi käynnissä olevaa digimarkkinoinnin strategiaa. Monikanavaisuuden ei tarvitse olla kallista. Printtimarkkinointia voi käyttää ilman suurta budjettia tai valtavia resursseja.

Printtisuoran voi kohdistaa helposti ja automatisoidusti esimerkiksi verkkokaupan keräämien asiakastietojen perusteella. Tällöin printti toimii parhaiten huomion korostajana spesifeille tuotteille tai tietylle vastaanottajan kannalta tärkeälle kampanjalle.

Vastaa