Personoitu printtisuora + digimarkkinointi = profit

marraskuu 24, 2017

Personoitu printtisuora  ja digimarkkinointi tukevat toisiaan loistavasti ja oikein käytettyinä tekevät kovempaa tuottoa kuin mikään kanava yksinään.

Omissa testeissämme olemme todenneet tämän tehokkaimmaksi tavaksi yhdistää printtiä ja digimarkkinointia:

Kun asiakkaalle lähetetään ensin printtimainos ja vasta sen jälkeen lähestytään sähköisellä muistutusviestillä, konversio on huomattavasti parempi kuin printillä tai digillä yksinään.

 

Nyt kerromme erään menestyksekkään kampanjamme tuloksista. Autoimme taannoin Auto Bild -lehteä kohdentamaan markkinointiaan paremmin ja teimme samalla kiinnostavia havaintoja siitä, miten printti ja digi voivat tukea toisiaan.

Tapausesimerkki: Auto Bild -lehti

  • Auto Bildin kampanjassa lähetettiin printtisuora henkilöille, joiden yhteystiedot löytyivät yrityksen omasta asiakasrekisteristä. Päämääränä oli lehden kestotilausten myyminen.
  • Kaksi prosenttia vastaanottajista siirtyi printtimainoksen kautta personoidulle laskeutumissivulle nettiin. Laskeutumissivulla odotti esitäytetty tilauslomake. Printin kautta laskeutumissivulle saapuneiden tilauskonversio oli korkea, 84,3 %.
  • Muutama päivä printtimainoksen jälkeen passiivisiksi jääneille vastaanottajille lähetettiin automatisoidusti ensin sähköpostimuistutus ja jäljelle jääneille passiivisille vielä tekstiviesti. Sähköisten viestien vastaanottajista 3,4 % siirtyi laskeutumissivulle, ja tilauskonversio oli 32 %.
  • Kampanja tuotti myös välillisiä tuloksia puhelimitse tehtyjen tilausten muodossa.

Auto Bildin tapaus on hyvä esimerkki printin ja digin yhteistyöstä. Kampanjan käynnistänyt printtimainos jo yksinäänkin tuotti tilauksia, mutta muistutusviesteihin yhdistettynä tulos nousi yli kaksinkertaiseksi.

Parhaiten tehosi kampanjan lopussa lähetetty SMS-muistutus. Tekstiviesti oli aikajärjestyksessä vasta kolmas kanava printin ja sähköpostin jälkeen. Tämä selittänee tekstarin tehoa. Yleensä kun jokin markkinointiviesti kohdataan useissa eri kanavissa, se alkaa tuntua vakuuttavammalta.

Etenkin printtikärki lisää myöhempien viestien vakuuttavuutta. Ilman printtimainosta Auto Bild -lehden uusien tilausten määrä olisi varmasti jäänyt murto-osaan nyt saavutetusta.

Printtisuoralla voi vahvistaa digimarkkinointia

Oikein käytettynä personoitu printtisuora on hyvä lisä kenen tahansa markkinointipalettiin. Jopa kokonaan digitaalisessa maailmassa toimivat yritykset hyötyvät printin huomioarvosta.

Monikanavainen markkinointi ei ole välttämättä monimutkaista eikä vaadi koko markkinointistrategian mullistamista. Älykkäästi personoidulla printillä voi helposti tehostaa muuten täysin digitaalisesti pyörivää markkinointia.

Vastaavasti pelkkään perinteiseen printtiin tottuneet alat voivat pienillä panostuksilla hyötyä digitaalisista kanavista.

Monilla toimialoilla pyritään tekemään lisämyyntiä esimerkiksi lähetettävien laskujen ohessa. Tällaiseen mainokseen voisi lisätä personoidun linkin laskeutumissivulle ja saada asiakas näin siirtymään verkkoon.

Laskeutumissivulla voi tarjota asiakkaalle personoituja lisätuotteita tai pyytää tarkempaa tietoa asiakkaan kiinnostuksen kohteista tai tarpeista.