Monikanavainen markkinointiautomaatio

17 maaliskuun, 2017

Monikanavainen markkinointiautomaatio hyödyntää yhtä aikaa netin, printin ja muiden mediakanavien mahdollisuuksia.

Monikanavainen markkinointikampanja voi muuten olla sangen haastava toteuttaa tyylikkäästi, mutta automaatio tekee siitä edullisen ja helposti hallittavan.

 

Monikanavainen markkinointi kuljettaa asiakasta mediasta toiseen

Monikanavaisen markkinoinnin perusideana on toistaa samaa markkinointiviestiä monessa eri kanavassa. Kanavia voi olla kaksi tai enemmän.

Prosessi voidaan käynnistää esimerkiksi lähettämällä sähköposti kaikille rekisterissä oleville asiakkaille. Sähköposti johdattaa asiakkaan personoidulle laskeutumissivulle, jonka kautta kerätään lisätietoja asiakkaasta tai tarjotaan mahdollisuus tilauksen tekemiseen.

Niille vastaanottajille, jotka eivät avaa sähköpostia, lähtee automatisoidusti postissa suorakirje. Myös printin tarkoitus on houkutella asiakasta viime kädessä nettiin, omalle personoidulle laskeutumissivulle.

Jos joku asiakas on aloittanut verkon kautta esimerkiksi tilausprosessin, mutta jättänyt sen kesken, hänelle lähtee automatisoidusti tekstiviestinä muistutus.

Asiakastietoja voidaan käyttää lopuksi vielä retargetointiin eli mainonnan uudelleen kohdentamiseen sosiaalisessa mediassa, jonka avulla asiakas yritetään haalia takaisin markkinoijan verkkosivulle.

 

Automaatio tekee monikanavaisuudesta helppoa ja halpaa

Markkinointiautomaatio tekee monikanavaisten markkinointikampanjoiden toteuttamisesta helppoa. Kussakin prosessin vaiheessa viestit lähtevät vastaanottajalle automaattisesti. Myös viestien ja laskeutumissivujen personointi tapahtuu ilman manuaalista vaivannäköä.

Automaatio sitoo kanavat saumattomaksi kokonaisuudeksi ja kuljettaa asiakasta eri kanavia ja triggereitä hyödyntämällä ”polun” alusta loppuun.

Yleisin tapa hyödyntää monikanavaista markkinointiautomaatiota on sähköpostimarkkinoinnin tehostaminen. Tällöin toteutukset voivat olla hyvinkin kevyitä ja kustannustehokkaita.

 

Monikanavaisuuden edut

  • Automaatio huolehtii siitä, että oikeat viestit lähtevät oikeille ihmisille oikeaan aikaan.
  • Automaatio hoitaa markkinoinnin rutiinipuolen ja liidin lämmittämisen myyntiä varten.
  • Usean kanavan hyödyntäminen ”pehmittää” asiakasta tehokkaammin kuin ainoastaan yhden kanavan kautta pommittaminen. Kun tuote tai palvelu tulee vastaan useassa yhteydessä, on todennäköisempää, että vastaanottaja reagoi viestiin.

Yritykset ja palveluntarjoajat saattavat joskus keskittyä yksipuolisesti verkkomainontaan. Monikanavaisuus tarjoaa syvällisemmän näkökulman markkinointiin. Sen avulla esimerkiksi perinteisen printin huomioarvo yhdistyy netin vaivattomuuteen. Kukin kanava tekee kampanjassa sen, mihin se parhaiten soveltuu.