Toimiiko printti milleniaaleille?

lokakuu 23, 2017

Kun milleniaalit saavuttivat aikuisuuden, perinteinen printtimedia mullistui. Onko printille kuitenkin paikkansa uuden sukupolven keskuudessa?

Tällaisia ovat milleniaalit

Milleniaalit eli nettisukupolvi tai y-sukupolvi ovat 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välisenä aikana syntynyt sukupolvi.

Milleniaaleja sekä heidän arvojaan ja elämäntapaansa on ehditty tutkia runsaasti. Muun muassa seuraavien piirteiden tiedetään leimaavan y-sukupolven edustajia:

  • Yksilökeskeisuus, vapaamielisyys ja kansainvälisyys.
  • Ympäristöarvojen ja sosiaalisten arvojen korostuminen.
  • Tasapainon arvostaminen työn ja vapaa-ajan välillä.
  • Netin ja kännykän läsnäolo kaikilla elämän osa-alueilla.

 

Voiko printillä tavoittaa milleniaaleja?

Nettisukupolvi elää jatkuvasti kännyköiden ja sosiaalisen median maailmassa. Digitulvalle kaivataan kuitenkin vastapainoa, ja tässä kohtaa printti astuu kuvaan.

Mitä nuoremmasta vastaanottajasta on kyse, sitä harvemmin hän saa kotiin kannettua, osoitteellista postia. Siksi hyvin kohdennetulla printtimainoksella on milleniaalien parissa korkea huomioarvo.

Printti on milleniaaleille ja etenkin heitä nuoremmille ”uusi” juttu.

Huomaa kuitenkin tämä: Monet milleniaalit arvioivat printtimainontaa kulutuseettiseltä kannalta. Huonosti kohdistetut, massapostitetut paperimainokset nähdään turhana tuhlauksena, kun taas hyvin kohdistettu printti on perusteltavissa.

Näin puhuttelet milleniaaleja printillä

Y-sukupolvelle markkinoitaessa tulee pitää mielessä seuraavat kolme avainsanaa:

  1. Käytettävyys
  2. Sijainti
  3. Relevanssi

Milleniaaleille pitää toisin sanoen tarjota nopeasti käytettävää, relevanttia tietoa oikeassa paikassa.

Milleniaaliin puree personoitu printti

Milleniaalit tunnistavat edeltäjiään paremmin, kun heitä yritetään manipuloida. He haluavat myös tulla kohdelluiksi yksilöinä. Siksi markkinoinnin tulee olla valikoivaa tai ainakin luoda valikoiva vaikutelma.

Vastaanottajaa on puhuteltava nimellä ja mahdollisuuksien mukaan tulisi myös tuntea hänen kiinnostuksen kohteitaan. Näin viesti voidaan personoida mahdollisimman relevantiksi ja yksilöä kunnioittavaksi.

Koska milleniaali käyttää paljon nettiä, myös printin pitää olla yhteydessä virtuaaliseen. Printtimainoksessa tämä saavutetaan esimerkiksi tarjoamalla mainoksesta suora linkki yrityksen verkkosivulle tai personoidulle laskeutumissivulle.

Huomaa, että milleniaali on helpointa tavoittaa, kun hän rauhoittuu arjen ja omien intressiensä parissa. Jos markkinointiviesti saadaan milleniaalin silmien eteen tuossa tilanteessa, sillä on paras mahdollisuus tehota.

Suoramarkkinointi, milleniaalit, printtimainonta, personoitu markkinointi, kohdennettu markkinointi