Ympäristöarvokyselyn tulokset

huhtikuu 23, 2020

Kartoitimme yritysten ja järjestöjen ympäristöarvoja, jotta saamme paremmin kuvaa siitä, mihin suuntaan kehittää omaa viestintäämme ja palvelutarjontaamme. Toteutimme kyselyn suljettuna kyselynä, jolloin kyselyyn pääsi vastaamaan vain linkin kautta ja kerran vastaanottajaa kohden.

1. Yrityksesi ottaa ympäristöasiat huomioon viestinnän ja markkinoinnin osalta:

2. Yritykseni tiedottaa ympäristöasioistaan esim. kotisivuillaan:

3. Yritykseni kannustaa toimimaan työssä ympäristöasiat paremmin huomioon ottaen:

4. Koen, että mahdollisuus viestiä ympäristöarvoista ympäristömerkillä on:

Vastuullisen viestinnän ja puhtaan tuotannon rooli korostuu vastauksissa. Ympäristöasioista huolehditaan melko hyvin, mutta niistä tiedottamisessa tingitään siitä huolimatta, että yritykset etsivät kumppaneikseen yrityksiä, joilla ympäristöasiat ovat kunnossa.